Logo
 
 
Informace o akci

Egypt dar Nilu

27. 1. 2015 - 26. 4. 2015 od 09.00 do 17.00 hodinVelká a Malá výstavní síň
Výstava provede všemi časovými obdobími staroegyptské civilizace od
dob sjednocení Egypta.
Tato výstava nabízeí příležitost seznámit se s jednou z největších civilizací, která vzkvétala na březích řeky Nil. Obsahuje různé druhy plastik, busty panovníků, sochy vládců a bohů, jakož i obrazy a jiná umělecká díla navozující atmosféru starověkého Egypta. Tato výstava provede návštěvníky všemi časovými obdobími staroegyptské civilizace od dob sjednocení Egypta panovníkem Narmerem, přes pyramidy - velkolepé příbytky věčnosti tyčící se v písku, nejkrásnější ženou starověku - Nefertiti, poklady panovníka Tutanchamona, až po období, kdy Římská říše ukončila jednu etapu egyptských dějin.
Součástí expozic je dílna rozdělena do dvou částí.
První část programu tvoří herna. Každé dítě si vylosuje přikrývku hlavy se svou rolí egyptského boha, o kterých se pak dozví různé pověsti a zároveň si zahraje na jeden den v Egyptě. Děti si můžou vyzkoušet jak to slušelo Kleopatře, Tutanchamonovi a různým panovníkům. Ti nejmenší si vymalují obrázek starověkého Egyptu.
Druhá část je koncipována jako hra na cestovatele a archeologa. Žáci budou plnit různé úkoly, díky kterým budou získávat nové znalosti týkající se této starověké kultury. V roli písaře se děti naučí napsat své jméno hieroglyfickým písmem. Na závěr si v dílničce vytvoří malou egyptskou pyramidu.

Expozice prezentuje slovenský cestovatel, kurátor výstavy Ján Hertlík.