Logo
 
 
Informace o akci

Koně pomáhají

16. 1. 2015 - 29. 3. 2015 od 09.00 do 17.00 hodinGalerie Na schodech
Koně mají schopnost uzdravovat a pomáhat.
Občanské sdružení CHEWAL vzniklo v roce 2001 v Bystřici a provozuje hiporehabilitaci.
V průběhu roku 2001 sestavilo terapeutický tým, zajistilo výcvik prvních dvou koní a výstavbu areálu a na podzim přijalo prvních osm klientů. V sezóně 2002 již sloužilo cca 40 klientům.
V současné době se sdružení ročně věnuje asi 450 klientů, z toho je cca 100 klientů stálých, kteří sdružení navštěvují pravidelně.
Občanské sdružení CHEWAL se zaměřuje na hipoterapii, aktivity s využitím koní - AVK, kombinaci obou metod a logopedii na koních.
Největší část klientů tvoří malé děti do šesti let, následují starší děti a mládež, specifickou skupinou jsou dospělí s duševním onemocněním, mentálním postižením, smyslovou vadou (nevidomí a slabozrací) či s postižením kombinovaným. Nejčastějšími diagnózami jsou DMO s nejrůznějšími následky, skoliózy, vadné držení těla, psychomotorické retardace, LMD, ADHD, Downův syndrom, autismus, poúrazové stavy, CMP, smyslové vady, duševní onemocnění jako deprese, maniodepresivní psychóza, schizofrenie.
Sdružení spolupracuje s řadou kvalifikovaných externích terapeutů.
Výtěžek z výstavy pomůže klientům sdružení, výstava je zčásti prodejní.