Logo
 
 
Informace o akci

Stříbrné ozvěny

28. 4. 2015 - 14. 6. 2015 od 09.00 do 17.00 hodinMaketa TŽ
Na výstavě autor Jan Bocek představí klasickou analogovou fotografii, která je charakteristická tzv. mokrým (chemickým) zpracováním stříbrných zrn na papírovém nebo umělohmotném podkladu.  Postupně vymírá a je nahrazována fotografií digitální. Přes nesporné výhody digitální fotografie  má klasická stříbrná fotografie něco, co digitální nedokáže.
Je to jakási jemná vibrace světla, odraženého od stříbrných zrn vytvářející neopakovatelné  zážitkové asociace. Právě pro tuto vlastnost se ji někteří fotografičtí solitéři věnují až dodnes.

Jan Bocek se aktivně zúčastňoval fotografických výstav a soutěží od roku 1972. V létech 1974-76 absolvoval Institut výtvarné fotografie v Brně. S fotografií souvisí i jeho profesní vzdělání na Pedagogické fakultě - obor výtvarná výchova.

Ve svých fotografiích krajin se snaží hledat výtvarné hodnoty, zastoupené geometrickou konstrukcí, vyvážením ploch, dynamikou hlavních linií, tonalitou a výběrem světla a strukturou povrchů. Snaží se nacházet charakter a individualitu krajiny, její tvář a vztah k lidem, kteří ji obývají, přetvářejí a polidšťují. Nevyhýbal se ani experimentům a fotografii duchovní. Ve fotografovaném objektu hledal poezii a ukryté malé tajemství.