Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Galerie Na schodech

Setkání - Spotkanie

17. 7. 2015 - 16. 8. 2015 od 09.00 do 17.00 hodinGalerie Na schodechDr. Magdalena Pastuszak
Třinecké muzeum představuje známou polskou výtvarnici Dr. Magdalenu Pastuszak.
Autorka se narodila 3. 12. 1973 ve Varšavě a je držitelkou doktorátu v oboru výtvarného
umění. Přednáší na univerzitách. Dvanáct let má zkušenosti na pozici art ředitele
v reklamních agenturách.
V současnosti je lektorkou grafického projektování, tištěné grafiky a grafické knížky umění na Polsko-japonské vyšší odborné škole informačních technologií, fakulta Umění nových medií ve Varšavě. Absolventka Akademie výtvarných umění Jana Matejky v Krakově a Střední umělecko-průmyslové školy ve Varšavě.
Obrazy jsou součástí autorských prací s názvem „Déjá vu“.
Tvoří, vlastně úplně vytváří nové lidi, nové obličeje. Lidi, kteří nikdy neexistovali, protože
vznikli z její hlavy, z tvůrčích činností a tajemného časoprostoru.
Jak sama říká: „Nikdy si nemohu být jistá, že se v budoucnu někdo takový nenarodí nebo
se již nenarodil. Fascinující je, že jsem jako „matka-umělkyně“, která přivádí svoje „děti“ na
svět a vůbec netuší jaké ty „děti“ budou“.
Je dokázáno, že nic nepřitahuje pozornost více než lidský obličej v postavení en face,
plně s tím autorka souhlasí a fascinuje ji to. Setkání tváří v tvář s uměním… doslova…
V každém lidském portrétu jsou ukryty osudy, prožitky, hluboké zkušenosti a emoce.
Právě toto by ráda ukázala ve svých pracích: hluboké zkušenosti a emoce „konkrétní“
osoby, kterou přivede k životu v umělecké oblasti. Osobu, která je neopakovatelná
a jedinečná svého druhu.