Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Maketa TŽ

Ozvěny štětcem

5. 8. - 28. 9. 2016Maketa TŽOtilie Demelová Šuterová
Je mi radostí vrátit se s opětnou možností prezentace do třineckého muzea, tentokrát mé současné kresebně – malířské tvorby. Je určitým protipólem sochařské komorní i monumentální tvorby pro architekturu – v odlehčení, čistých barevných tónech, ve větších formátech nejrůznějších motivů.
V minulosti vždy paralelně jsem se zabývala perokresbou tuší, rovněž ve dvojích ilustracích knížek autora Jindřicha Tioky. Zde v Třinci v letech 2004 a 2006 jsem se účastnila Mezinárodního sochařského sympozia, kdy plastika PÉČE je umístěna v exteriéru Slezské diakonie v Českém Těšíně a plastika ŽIVOT v areálu nemocnice. Pro Darkovice – nový kostel – jsem roku 2005 vytvořila reliéf patronky kostela a Slezska, sv. Hedviky.
Tento kraj se mi stal přirozeně blízkým pro rodiště mého tatínka Kurta Demela ve Sviadnově, kam jsem, i do Místku, v mládí jezdila k rodině na prázdniny. Jsem rodačkou z Kroměříže, stejně jako má maminka.
                                   
Studia:
UMPRUM Uherské Hradiště, VŠUP Praha

Po řadu let v členství: 
SVUM Hodonín
SURSUM CORDA Brno
Unie výtvarných umělců ČR
s těmito sdruženími účast na pravidelných výstavách (zde v kraji rovněž výstavy v Karviné a v Ostravě).

Samostatné výstavy se uskutečnily na mnoha významných místech ČR a také v zahraničí (Itálie)

Autorka vytvořila desítky realizací pro civilní i sakrální architekturu.
Vstupné: děti - 16 Kč, studenti, důchodci - 18 Kč, dospělí - 28 Kč, rodinné - 38 Kč