Logo
 
 
Informace o akci

Pokračujeme ve vývoji vzdělávacího programu

31. 1. 2013 v 14.30 hodinProjekt „Vzdělávací program pro kulturní pracovníky“, reg. čís. CZ.1.07/3.2.07/03.0045 je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Pokračujeme ve vývoji vzdělávacího programu.
V současnosti jsme ukončili sestavení realizačního týmu ze specialistů na jednotlivá témata a koncepci modulů a tematických bloků. Naším cílem přinést účastníkům vysokou přidanou hodnotu, to je poznatky přímo využitelné v praxi.

Obsah kurzu

Podle odborného zaměření budou vytvořeny tři vzdělávací programy:

  • Vzdělávací program pro kulturní domy a divadla,
  • Vzdělávací program pro galerie a muzea,
  • Vzdělávací program pro knihovny,

každý z nich bude složen z tematických celků obecného vzdělávání, odborného vzdělávání a specifického vzdělávání.

Také byl  zpracován rámcový harmonogram pilotního kurzu s tím, podrobnější informace o obsahu, lektorech, termínech a podmínkách účasti přineseme v informativním letáku, který zveřejníme v měsíci květnu.

Pilotní kurzy jsme naplánovali v těchto časových obdobích:

  • září – prosinec 2013 – modul obecného vzdělávání  (společné)
  • listopad 2013 – duben 2014 – modul specifické vzdělávání  - zvlášť pro jednotlivé odborné skupiny účastníků (divadla, muzea, knihovny)
  • leden – duben 2014 – odborné vzdělávání (společné)

Podrobné informace o podmínkách účasti a obsahu kurzů zveřejníme v květnu formou letáku.

Přihlásit