Logo
 
 
Informace o akci

Pilotní ověření vytvořených vzdělávacích programů

31. 3. 2013 v 14.30 hodinProjekt „Vzdělávací program pro kulturní pracovníky“, reg. čís. CZ.1.07/3.2.07/03.0045 je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Kulturní dům TRISIA, a. s., je příjemcem dotace na realizaci grantového projektu Vzdělávání pro kulturní pracovníky z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost.
Jeho cílem je vytvořit tři moduly vzdělávacích programů pro pracovníky kulturních domů a divadel, muzeí a galerií a knihoven.

Obsah kurzu

Vytvořené vzdělávací programy v celkovém rozsahu 120 výukových hodin pro každou uvedenou specifickou skupinu  pracovníků je realizován od měsíce září 2013 s předpokládaným ukončením v červnu 2014. Do pilotního programu je zapojeno celkem 30 odborníků z kulturních zařízení Moravskoslezského kraje, kteří navštěvují jednodenní semináře jednotlivých tematických bloků. Ty jsou zaměřeny na podporu znalostí a dovedností potřebných pro zvyšování kompetencí jednotlivců a zejména také pro vytváření podmínek konkurenceschopné a  moderní kulturní instituce.

Výstupy

Po skončení projektu budou vytvořené vzdělávací programy zařazeny do nabídky odborného vzdělávání pro kulturní organizace i jedotlivce.

Přihlásit