Logo
 
 
Informace o akci

Ukončení projektu Vzdělávání pro kulturní pracovníky

1. 5. 2014 - 30. 6. 2014 od 08.00 do 17.00 hodinProjekt „Vzdělávací program pro kulturní pracovníky“, reg. čís. CZ.1.07/3.2.07/03.0045 je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
V měsíci květnu 2014 jsme ukončili pilotní ověření vytvořených vzdělávacích programů ve všech modulech vzdělávání pro odborné pracovníky kulturních zařízení – divadel a kulturních domů, muzeí a galerií a knihoven.

Obsah kurzu

Celkem bylo vytvořeno 5 vzdělávacích modulů

V modulu Obecného vzdělávání se účastníci absolvovali vybraná témata zaměřená na zdokonalování psychosociálních dovedností potřebných pro týmovou práci,   dobrou komunikaci,  řízení času,  zvládání stresu a kreativitu - modul je společný pro všechny skupiny pracovníků kulturních zařízení.

Modul Odborného vzdělávání byl zaměřen na marketing, reklamu a komunikaci s veřejností - tento vzdělávací modul je rovněž společný pro všechny skupiny účastníků.

Pro každou skupinu odborných pracovníků  byl vytvořen specifický vzdělávací program zaměřený na zdokonalení odborných znalostí pro každou oblast kulturní práce.

Projekt byl ukončen závěrečnými zkouškami dne 30. června 2014.

 

Výstupy

- vytvořeny 3 vzdělávací programy pro kulturní pracovníky divadel a kulturních domů, muzeí a galerií a knihoven, každý z nich je členěn na:

  • modul obecného vzdělávání
  • modul odborného vzdělávání
  • modul specifického vzdělávání

- všechny moduly byly ověřeny v pilotních kurzech, do kterých se přihlásilo celkem 34 pracovníků kulturních zařízení

- úspěšně absolvovalo pilotní kurzy 30 účastníků, kteří obdrželi Osvědčení

Přihlásit